Incasso icoon

Opstarten van het incassotraject

Zojuist heeft u uw administratie bijgewerkt en blijkt dat een factuur door een van uw klanten nog (steeds) niet is voldaan. U hanteert een betaaltermijn van 14 dagen, echter geeft uw klant aan dat hij recht heeft op een betaaltermijn van 30 dagen. Uw klant vraagt niet om uitstel, maar neemt dit eenvoudigweg omdat hij gelooft dat de wettelijke betaaltermijn 30 dagen is.

Hier geven wij u juridisch advies over hoe u dit soort argumenten kunt pareren en wat er vooraf gaat aan het incassotraject.

Wettelijke betaaltermijn

Ten eerste is de betaaltermijn slechts 30 dagen indien u geen andere betaaltermijn bent overeengekomen. In uw factuur staat vermeld dat u 14 dagen hanteert waardoor de termijn van 30 dagen niet voor u geldt. Tevens bevat de wettelijke termijn geen minimumvereiste waardoor een zevendaagse termijn ook gehanteerd kan worden (ook in het geval van een consument).

Indien betaling uitblijft na het verstrijken van de uiterste termijn van betaling is de schuldenaar op grond van artikel 6:119A van het Burgerlijke Wetboek wettelijke rente verschuldigd. In het geval van een consumententransactie bedraagt deze 2% en in het geval van een handelstransactie is de rente 8%.

Veertiendagenbrief

Indien uw klant een consument (of een eenmanszaak) is, bent u verplicht om de schuldenaar een extra termijn van veertiendagen te bieden in een schriftelijke aanmaning. In deze aanmaning dient u te vermelden dat indien de termijn van veertiendagen verstrijkt, de schuldenaar verplicht is invorderingskosten te voldoen waarbij u tevens de hoogte van de invorderingskosten dient te vermelden. In het geval van een zakelijke klant is het versturen van de factuur met daarin vermeld de betaaltermijn voldoende.

Het versturen van een veertiendagenbrief of het versturen van de factuur met uiterste betaaldatum (in het geval van een bedrijf) heeft het gevolg dat de schuldenaar in verzuim is, waardoor u de vordering eenvoudig ter incasso kan stellen. Hierbij moet u zich niet laten afschrikken voor het risico van een slechtere klantenrelatie. Een schuldenaar die niet betaald is immers geen klant!

Wilt u een correcte veertiendagenbrief opstellen of een vordering ter incasso stellen? Aarzel niet en neem direct contact met ons!