Contracten

Contracten

Overeenkomsten komen in vele vormen en maten voor; van een geheimhoudingsverklaring tot een ZZP-overeenkomst.

Door middel van een contract is vooraf duidelijk wat er over en weer van elkaar verwacht wordt en kunnen problemen makkelijker voorkomen worden. Tevens helpt een contract als bewijsmateriaal in een gerechtelijke procedure.

Een mondelinge afspraak kan ook leiden tot een contract, echter is het schriftelijk vastleggen van afspraken verstandig. Hieronder vindt u een checklist die u kan helpen bij het beoordelen van een contract. Wij kunnen u altijd helpen bij het beoordelen of opstellen van een contract. Tevens kunnen wij u helpen op het moment dat uw wederpartij het contract niet nakomt of wanneer u schade lijdt hierdoor.

Checklist voor een overeenkomst:

 1. Vermeld personalia (voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats) of gegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam, KVK-nummer en vestigingsplaats) en de vertegenwoordiger;
 2. De bedoelingen van de contracterende partijen;
 3. De rechtsgrond van de overeenkomst (bijvoorbeeld: koop of huur);
 4. Welke prestaties verricht moeten worden en door welke partij;
 5. Binnen welke termijn de prestaties verricht moeten worden;
 6. De kwaliteitseisen waaraan de prestaties moeten voldoen;
 7. Welke wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen en zijn deze daadwerkelijk in acht genomen;
 8. Regeling bij eventuele schade(s);
 9. Wanneer en op welke wijze betaald moet worden. Zie hierbij ook ons artikel over betaaltermijnen en incasso.
 10. Welke verzekering afgesloten moet worden en door welke partij;
 11. De zekerheden (aanbetaling/eigendomsvoorbehoud) die zijn overeengekomen;
 12. De gevolgen van niet-nakoming en wanneer deze gevolgen intreden;
 13. De wijze van beëindiging van de overeenkomst;
 14. Welke recht en welke rechter bevoegd is in het geval van een geschil;
 15. Eventueel concurrentiebeding;