Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In algemene voorwaarden vermeld u wat uw rechten en plichten zijn, maar ook die van uw afnemers. Door middel van algemene voorwaarden kunt u bepaalde voorwaarden stellen die geldig zijn voor al uw overeenkomsten tenzij u besluit ervan af te wijken. Zo kunt u voorwaarden stellen omtrent de betaling en de betalingstermijn, garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden maar ook over aansprakelijkheid. Hierdoor weet niet alleen u waar u aan toe bent maar ook uw afnemer.

Voor de geldigheid van uw algemene voorwaarden is de wijze van kennisgeving daarvan van essentieel belang. Wilt u hulp bij het opstellen van uw algemene voorwaarden of wilt u weten hoe u uw algemene voorwaarden kenbaar moet maken aan uw afnemer? Neem dan vrijblijvend contact op.